Projekt
"Rekonstrukce veřejného prostranství u zdravotního střediska Plumlov"
je financován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Prostějov - venkov.
PRV logo e8011

Projekt opravy odstavné plochy a chodníků kolem zdravotního střediska, výstavba parkovacího stání.

Rekonstrukce a modernizace veřejného prostranství pouze před objektem občanské vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově.

Místo: Část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.

Jedná se o veřejné prostranství s vysokou intenzitou pěších z důvodu kulminace objektů občanšké vybavenosti. V objektu zdravotního střediska se
nacházejí ordinace 6 praktických a odborných lékařů, lékárna a výtvarný obor ZUŠ Plumlov.