Město Plumlov získalo v roce 2022 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2022, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 28.300,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 kusů zásahových obleků pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 104.544,- Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 76.244,- Kč.

olomoucky kraj 8f462

01 122e1