olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov obdrželo v roce 2023 dotaci Olomouckého kraje z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji - obnova staveb drobné architektury místního významu“ ve výši 20.000,- Kč na opravu pískovcového kříže, který stojí při levé straně na výjezdu z Plumlova v Ohrozimské ulici na pozemku p.č. 1811 v k.ú. Plumlov.

Celkové finanční náklady na opravu kříže činily 85.535,- Kč, podíl vlastních prostředků Města Plumlov
byl ve výši 65.535,- Kč.