20221121 104710180CBA05 1347 78C6 362D 4AD55038FD77olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov realizovalo v roce 2022 akci „Plumlov - kanalizace - Wolkerova ulice“, v rámci které bylo nahrazeno nevyhovující potrubí v trase stávající jednotné kanalizace na ulici Wolkerova, v celkové délce 67 metrů. Nahrazené potrubí bylo napojeno na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Rudé armády. V rámci stavby byl zároveň obnoven kryt stávající komunikace v její původní trase. Na opravu havarijního stavu kanalizace v ulici Wolkerova poskytl Městu Plumlov Olomoucký kraj dotaci z dotačního programu „ Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022“  ve výši 500.000,- Kč. Celkové náklady na opravu kanalizace činily 1.238.683,06 Kč.

Celkové náklady stavby: 2.575.158,55 Kč

Neuznatelné náklady: 1.336.475,49 Kč

Celkové uznatelné náklady: 1.238.683,06 Kč

Výše uznatelných nákladů hrazená příjemcem podpory: 738.683,06 Kč

Výše uznatelných nákladů hrazená s podporou Olomouckého kraje: 500.000,00 Kč