img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 320.000,- Kč z „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ na částečnou úhradu stavebních prací na
odkanalizování místní části Běliska ve městě Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem obchodní společností QUANTUM, a.s. vybudovány 2 kanalizační stoky pro odvod
splaškových vod v celkové délce 129 m, včetně 7 ks přípojek.

pdfzávěrečná zpráva.pdf224.03 KB