Město Plumlov získalo v roce 2019 dotaci Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – dotace pro JSDH Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019.

Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením hasičského cisternového automobilu SCANIA 4x4 CAS 20/4000/240-S2R.

Nákup hasičské cisterny v pořizovací ceně 6.522.747,- Kč byl financován částečně i z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR – Hasičským záchranným sborem ve výši 2.500.000,- Kč.

Město Plumlov vynaložilo z vlastních prostředků částku: 3.722.747,- Kč.

pdfzávěrečná zpráva.pdf48.58 KB