Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství před objektem občasnké vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově. Jednalo se o samostanou realizaci větve č. 2 SO 101. Jedná se o část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.
Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 5. 2022


Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4