20240115 103915FCECAB21 519A 2074 7DDC 69932FE43C6A

olomoucky kraj 8f462

 

Město Plumlov obdrželo v roce 2023 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ na realizaci projektu: „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu cyklostezky kolem Plumlovské přehrady 2023“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (200.000,- Kč) byly pořízení vodního šlapadla a zakoupení + instalaci odpočívky u cyklostezky, kterou dodala firma Machovský s.r.o., Olomouc, IČ: 28619633.

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (300.000,- Kč) byla využita na nákup druhého šlapadla, opravu dřevěných teras v ATC ŽRALOK Plumlov a částečnou úhradu faktury za výměnu střešního pláště u 5 chatek v ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení opravu dřevěných prvků naučné stezky, přípravu a tisk turistické mapy a kompletní rekonstrukci interiérů 5 chatek v ATC ŽRALOK Plumlov.

Celkové náklady projektu činily 1.041.658,- Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 541.658,- Kč.