Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 470.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022“ – dotačního titulu:

„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“  na realizaci projektu: Rozvoj Plumlovské přehrady – rozšíření nabídky pro vodní turistiku, gastroturistiku,

cykloturistiku a zavedení solárního ohřevu vody v kempu Žralok“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (450.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody pro návštěvníky ATC ŽRALOK Plumlov,

který na základě smlouvy o dílo zhotovil pan J.Utíkal-UNEGO, Olomouc-Samotišky, IČ: 1844831.

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (20.000,- Kč) byla využita na pořízení 4 ks paddleboardů a plovacích vest.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení domku pro úschovu kol a  zařízení pro zkvalitnění poskytovaných služeb v gastroturistice.

 

Celkové náklady projektu činily 958.069,48 Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 488.069,48 Kč.

kamery 2022 2D385F3CE 512F 353D C4F8 CAA199B0A149olomoucky kraj 8f462