olomoucky kraj 8f462

Vyúčtování dotace Olomouckého kraje – 2022

projekt: „Solární ohřev vody – šatny na fotbalovém hřišti - Plumlov“

olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 218.000,- Kč z „Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: Solární ohřev vody – šatny na fotbalovém hřišti – Plumlov“.

Dotace-finanční prostředky Olomouckého kraje (218.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody v šatnách na fotbalovém hřišti v Plumlově, který na základě smlouvy o dílo zhotovil pan J.Utíkal-UNEGO, Olomouc-Samotišky, IČ: 1844831.

Celkové náklady projektu činily 445.810,- Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 227.810,- Kč.