publicita a2b1c


 

Název projektu: Stavební úpravy chodníků – Město Plumlov

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016586

Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.

Celková výše dotace 952 640,24 Kč

Projekt řešil stavební úpravu chodníků a související rozšíření místní komunikace v lokalitě s vysokou intenzitou pěší dopravy, v části s vysokým podílem služeb občanské vybavenosti. Stavební úpravy stávajících chodníků byly rozděleny do tří samostatných větví. Větev 1 se nachází před místní základní školou a její celkové délka je 25,07m. Základní šířka chodníku je 1,55m. Podélný klon kopíruje stávající sklonové poměry přilehlé místní komunikace na ulici Wolkerova.

Větev 2/B začíná v místě odbočení z ulice Wolkerova u zdravotního střediska do ulice Dukelská, v místě navazující na větev 2/A, která je realizovaná z projektu PRV a je ukončena u mateřské školy, kde navazuje místem pro přecházení na větev 3. Celková délka úseku 2/B, zařazeného do způsobilých výdajů projektu IROP je 49,32 m. Základní šířka je také 1,55m. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou místní komunikaci na ulici Wolkerova a na ulici Sadová. Na tuto větev jsou napojeny chodníky, které přímo navazují na vstupy do zdravotnického střediska.

Začátek úseku větve 3 je situován na vstupu u mateřské školy a je zakončený na ulici Sadová místem pro přecházení, kde logicky navazuje na protější chodník. Celková délka úseku je 27,58m. Podélný chodník kopíruje sklonové poměry místní komunikace na ulici Sadová a na ulici Wolkerova.