20240115 102957AC1BA9AA EBA4 9EDD 8BCF 5CF64284330DMěsto Plumlov získalo v roce 2023 z Olomouckého kraje – Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II“ dotaci ve výši 11.050,- Kč.

 

Finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu faktury za výsadbu zeleně na veřejném prostranství – parčíku v místní části Plumlova – obci Soběsuky na  pozemku p.č. 904/4 v k.ú. Soběsuky u Plumlova. Celkové finanční náklady byly ve výši 34.485,- Kč, vlastní podíl Města Plumlov činil 23.435,- Kč.