Státní pozemkový úřad – rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov - zrušení rozhodnutí SPU 336598/2021 ze dne 9.11.2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.06.2022

Sejmuto: 30.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Admin