Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Plumlově bude od března 2024 otevřen každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

 

pdfSběrný dvůr 2023.pdf46.2 KB

Adresa:
Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace
Cvrčelka 631
798 03 Plumlov


 

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna v areálu ZD Plumlov bude od měsíce května 2024 otevřena každé pondělí, středu a pátek v době od 15.00 do 18.00 hodin a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Adresa:
Komunitní kompostárna v areálu ZD
Boskovická
798 03 Plumlov

Informace pro občany: je umožněno ukládat kovový odpad (plechovky a konzervy) do žlutých popelnic (v domácnostech) kontejnerů na plasty.


 

Komunální odpad

Obecně závazná vyhláška Města Plumlov, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

pdfOZV-poplatek - odpady 2024.pdf1.07 MB

pdfPlumlov - termíny svozů - 2024.pdf98.79 KB

Plumlov termíny svozů 2024.pdf 44fd7