Strategický rozvoj

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.03.2023 03.04.2023 Obecně závazná vyhláška Města Plumlov, o nočním klidu
Admin

Zastupitelstvo města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.03.2023 30.03.2023 Usnesení – 2. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 13.3.2023
Admin

Stavební odbor

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.03.2023 25.03.2023 Oznámení o zahájení řízení, přístřešek, k.ú. Hamry
Stavební odbor

Různé

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.03.2023 30.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh závěrečného účtu za rok 2022
Admin
02.03.2023 30.03.2023 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
Admin
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2260/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění , Spzn: 2259/2022
Stavební odbor
23.01.2023 23.01.2029 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Spzn: 2558/2022
Stavební odbor
20.12.2022 31.12.2023 Mikroregion Plumlovsko – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
20.12.2022 31.03.2023 Nařízení Státní veterinární správy – omezení chovu drůbeže
Admin
05.12.2022 02.05.2023 VAK svazku obci Plumlov-Vícov – pravidla rozpočtového provizoria – 2023
Admin
30.05.2022 03.07.2023 Závěrečný účet Mikroregionu Plumlovsko za rok 2021 - schváleno 26.5.2022
Admin
28.04.2022 28.04.2027 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - PB SCOM
Stavební odbor
27.04.2022 01.07.2023 Schválený Závěrečný účet - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov za rok 2021
Admin
27.04.2022 02.01.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu - VAK – svazku obcí Plumlov-Vícov na roky 2023-2025
Admin
19.01.2022 - Veřejná vyhláška - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Admin
16.04.2021 31.12.2024 VAK svazku obcí Plumlov-Vícov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024
Admin

Rozpočet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.03.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.2/2023
Admin
28.02.2023 28.12.2023 Změna rozpisu rozpočtu Města Plumlov č.1/2023
Admin
25.01.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Města Plumlov č.1/2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Klubové zařízení Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Základní umělecká škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Mateřská škola Plumlov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
30.12.2022 02.01.2026 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Admin
30.12.2022 02.01.2024 Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – schválený rozpočet na rok 2023
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Město Plumlov – schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-5
Admin
13.12.2022 31.12.2023 Město Plumlov – schválený rozpočet – 2023
Admin

Ekonomika města

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.03.2023 15.03.2026 Dodatek č.1 Smlouvy o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o.
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Mateřská škola Plumlov, p.o. – 2022
Admin
13.12.2022 31.12.2025 Smlouva o návratné finanční výpomoci – Základní škola Plumlov, okres Prostějov, p.o. – 2022
Admin
07.06.2022 03.07.2023 Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2021 - schváleno 6.6.2022
Admin
21.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – Sportovní DH Plumlov, z.s. - 2022
Admin
04.04.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – SH-ČMS – SDH Soběsuky - 2022
Admin
16.03.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. - 2022
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – SH ČMS – SDH Soběsuky - 2021
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – Povodí Moravy, s.p. - 2021
Admin
15.04.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOKOL Plumlov, z.s. – 2021
Admin
03.04.2020 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí dotace - Povodí Moravy, s.p. - 2020
Admin
03.04.2020 30.06.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - SH-ČMS SDH Soběsuky - 2020
Admin
03.04.2020 30.06.2023 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Plumlov, z.s.- 2020
Admin