Odbor stavební úřad

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.05.2024 18.05.2024 Oznámení o zahájení územního řízení o ochranném pásmu v k.ú. Vícov
Stavební odbor
02.05.2024 18.05.2024 Ustanovení opatrovníka
Stavební odbor
12.02.2024 28.02.2024 Rozhodnutí, dodatečné povolení, přístřešek pro osobní automobil k.ú. Hamry
Stavební odbor
06.02.2024 22.02.2024 Územní rozhodnutí pro stavbu Ohrozim, kabel NN u hlavní cesty
0185/2024/MUPL, Sp.zn.: Výst./2046/2023/4 Stavební odbor
17.01.2024 02.02.2024 Společné povolení: novostavba rodinného domu včetně souvisejících staveb Drahany
0107/2024/MUPL, Sp.zn.: Výst./2241/2023/4 Stavební odbor
16.01.2024 31.01.2024 Územní rozhodnutí pro stavbu Ohrozim, propoj VN20-VVN5594
0065/2024/MUPL, Sp.zn.: Výst./1929/2023/4 Stavební odbor
04.01.2024 20.01.2024 Oznámení, řízení o dodatečném povolení stavby, přístřešek k.ú. Hamry
Stavební odbor
15.11.2023 01.12.2023 Oznámení o uzavření VPS AGROP NOVA, Plumlov
Stavební odbor
13.11.2023 29.11.2023 Oznámení o zahájení územního řízení, kabel NN, u hlavní cesty
2310/2023/MUPL, Sp.zn.: Výst./2046/2023/4 Stavební odbor
25.10.2023 13.11.2023 Oznámení o zahájení územního řízení, Ohrozim, propoj VN20-VVN5594
č.j.: 2118/2023/MUPL, Sp.zn.: Výst./1929/2023/4 Stavební odbor
20.10.2023 29.10.2023 Informace o návrhu uzavření VPS Agrop
Stavební odbor
26.09.2023 12.10.2023 Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě CETIN, Plumlov - Soběsuky
Stavební odbor
05.09.2023 20.09.2023 Společné povolení: novostavba rodinného domu včetně souvisejících staveb Otinoves
Sp.zn.: Výst./1033/2023/4, č.j.: 1537/2023/MUPL Stavební odbor
07.08.2023 23.08.2023 Oznámení o zahájení územního řízení, novostavba nové optické infrastruktury CETIN v obci Stínava
č.j. 1586/2023/MUPL, Sp.zn.: Výst./1438/2023/4 Stavební odbor
31.07.2023 16.08.2023 Oznámení o zahájení územního řízení, rozšíření stávající optické sítě CETIN, Plumlov - Soběsuky
Stavební odbor
09.06.2023 25.06.2023 Územní rozhodnutí, 2 přípojky NN Vingrálek, k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
09.06.2023 25.06.2023 Územní rozhodnutí, stání pro kontejnery, k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
02.06.2023 17.06.2023 Rozhodnutí, společné povolení, novostavba rodinného domu (1) na p.č. 214/724 v k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
02.06.2023 17.06.2023 Rozhodnutí, společné povolení, novostavba rodinného domu (2) na p.č. 214/454 v k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
26.05.2023 11.06.2023 Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, stavební úpravy pro změnu v užívání, k.ú. Plumlov
Stavební odbor
10.05.2023 26.05.2023 Společné rozhodnutí, novostavba rodinného domu v k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
18.04.2023 04.05.2023 Oznámení o zahájení územního řízení, 2x přípojka NN v k.ú. Prostějovičky
Admin
14.04.2023 02.05.2023 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, k.ú. Plumlov
Stavební odbor
13.04.2023 29.04.2023 Oznámení o zahájení územního řízení, stání pro kontejnery, k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
29.03.2023 13.04.2023 Novostavba rodinného domu na p.č. 214/724 v k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
29.03.2023 13.04.2023 Novostavba rodinného domu na p.č. 214/454 v k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
29.03.2023 13.04.2023 Novostavba rodinného domu na pozemcích p.č. 214/694 a 214/695 v k.ú. Prostějovičky
Stavební odbor
10.03.2023 25.03.2023 Oznámení o zahájení řízení, přístřešek, k.ú. Hamry
Stavební odbor
02.02.2023 17.02.2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, Plumlov
Stavební odbor
25.01.2023 06.02.2023 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy Plumlov
Stavební odbor
20.12.2022 06.01.2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby “přístřešek stání pro osobní automobil Protivanov“, Vybíhal Jan
Stavební odbor
14.12.2022 30.12.2022 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby, pro stavbu započatou bez povolení stavebního úřadu, bytový dům k.ú. Plumlov
Stavební odbor
08.11.2022 24.11.2022 Oznámení o zahájení územního řízení, přístřešek pro osobní automobil, Protivanov
Stavební odbor
01.11.2022 16.11.2022 Územní rozhodnutí, vodovodní přípojka Niva
Stavební odbor
24.10.2022 10.11.2022 Územní rozhodnutí, Žárovice VN,TS, NN a VO, EG.D, a.s.
2056/2022/MUPL Stavební odbor
22.09.2022 08.10.2022 Oznámení o zahájení územního řízení, vodovodní přípojka k rodinnému domu Niva
Stavební odbor
21.09.2022 07.10.2022 Oznámení o zahájení územního řízení, vodovodní přípojka k rekreačnímu objektu Hamry 514
Stavební odbor
21.09.2022 07.10.2022 Oznámení o zahájení územního řízení, vodovodní přípojka k rekreačnímu objektu Hamry 67
Stavební odbor
14.09.2022 30.09.2022 Společné povolení, novostavba rekreačního objektu, Prostějovičky
Stavební odbor
01.08.2022 17.08.2022 Oznámení o zahájení územního řízení, Žárovice VN,TS, NN a VO, EG.D, a.s.
1523/2022/MUPL Stavební odbor
08.07.2022 23.07.2022 Oznámení o zahájení společného řízení, stavební úpravy rekreační chaty, Prostějovičky
Stavební odbor
30.03.2022 09.04.2022 Ohlášení odstranění stavby po realizaci stavby obnova sítě NN, k.ú. Hamry
Stavební odbor
11.03.2022 11.04.2022 změna využití území Stínava - tůně III
Výst./0544/2022/MUPL Stavební odbor
31.01.2022 16.02.2022 Územní rozhodnutí nové - Hamry, obnova sítě NN, EGD
Stavební odbor
26.11.2021 12.12.2021 Kolaudační souhlas, distribuční síť VN, Niva-Vysočany
Stavební odbor
24.11.2021 09.11.2021 rekreační objekt a související stavby
Výst./1916/2020/4 Stavební odbor
22.10.2021 05.11.2021 rekreační objekt a související stavby
Výst./1855/2021/4 Stavební odbor
01.10.2021 01.11.2021 rekreační objekt a související stavba
Výst./1916/2020/4 Stavební odbor
23.09.2021 09.10.2021 Rozhodnutí, společné povolení, novostavba rekreačního objektu, Prostějovičky
Stavební odbor
29.07.2021 14.08.2021 Územní rozhodnutí, stavební úprava sítě distribuční soustavy NN, EG.D, a.s., Plumlov-Mostkovice
Stavební odbor
23.07.2021 08.08.2021 Oznámení o zahájení společného řízení, novostavba rekreačního objektu, Prostějovičky
Stavební odbor
16.07.2021 31.07.2021 Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN, k.ú. Hamry
Stavební odbor
25.05.2021 10.06.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, stavební úprava sítě distribuční soustavy NN, EG.D, a.s., Plumlov-Mostkovice
Stavební odbor
13.05.2021 28.05.2021 Územní rozhodnutí, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN, k.ú. Žárovice
Stavební odbor
06.05.2021 22.05.2021 Oznámení o zahájení řízení, novostavba bytového domu s 9 byty, Kojetínská Prefa
Stavební odbor
16.04.2021 02.05.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, rozšíření stávající optické sítě spol. CETIN - Hamry
Stavební odbor
06.04.2021 21.04.2021 Územní rozhodnutí, vodovodní přípojka k.ú. Hamry
Stavební odbor
24.03.2021 08.04.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, rozšíření stávající optické sítě CETIN, Plumlov - Žárovice
Stavební odbor
04.03.2021 20.03.2021 Územní rozhodnutí, vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín, kanalizační přípojky splaškové kanalizace, Obec Krumsín
Stavební odbor
03.03.2021 19.03.2021 Oznámení a usnesení zastavení územního řízení o dělení pozemku p.č. 1106/1 k.ú. Protivanov
0481/2021/MUPL Stavební odbor
04.02.2021 12.02.2021 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy, oprava střechy dětského domova Plumlov, Olomoucký kraj
Stavební odbor
25.01.2021 10.02.2021 Územní rozhodnutí o zahájení územního řízení, Bousín NN+TS a VO, EG.D, a.s.
Stavební odbor
20.01.2021 05.02.2021 Oznámení o zahájení územního řízení, vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín, kanalizační přípojky splaškové kanalizace, Obec Krumsín
Stavební odbor
18.01.2021 03.02.2021 Územní rozhodnutí, EG.D., Žárovice, nová TS chaty
Stavební odbor
12.01.2021 27.01.2021 územní rozhodnutí: E.ON Distribuce, a. s./Ohrozim nová TS + VN, DS NN Černý
Výst.2208/2020/4, č.j.: 0046/2021/MUPL Stavební odbor
30.11.2020 16.12.2020 Oznámení o zahájení územního řízení, vodovodní přípojka k.ú. Hamry
2236/2020 Stavební odbor
28.11.2020 14.12.2020 oznámení územního řízení: E.ON Distribuce, a. s./Ohrozim nová TS + VN, DS NN Černý
Výst.2208/2020/4 Stavební odbor
18.11.2020 04.12.2020 Oznámení o zahájení územního řízení, Bousín NN+TS a VO, E.ON Distribuce
Stavební odbor
04.11.2020 23.11.2020 Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci odvolání Městyse Protivanov proti rozhodnutí Stavebního úřau Městského úřadu v Plumlově č.j. 0458/2020/MUPL ze dne 21.2.2020 – dělení pozemku p.č. 1106/1-ostatní plocha, k.ú. Protivanov.
Admin
02.11.2020 18.11.2020 Oznámení o zahájení územního řízení, stavební úprava sítě DS, Žárovice - E.ON Distribuce
2086/2020/MUPL Stavební odbor
30.10.2020 09.11.2020 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Buková - příprava a stavební úpravy části objektu. Buková č.p. 9
Admin
17.08.2020 03.09.2020 Územní rozhodnutí, změna využití území - Stínava - tůně III., Obec Stínava
Stavební odbor
16.03.2020 16.03.2020 Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově - omezení provozu (COVID-19)
Admin
01.02.2019 11.02.2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy-Obec Vícov-rekonstrukce střechy obecního úřadu Vícov novostavba krytého přístřešku
Admin
13.02.2018 25.01.2023 Kolaudace rodinných domů - po 1.1.2018
Admin
29.09.2017 09.10.2017 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Vaňkovi, penzion, Plumlov
Admin
31.07.2017 16.08.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: podniková prodejna Mlékárna Otinoves
Admin
25.07.2017 10.08.2017 Územní rozhodnutí o změně využití území na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Protivanov, Městys Protivanov
Admin
11.09.2016 12.10.2016 změna využití území Stínava - tůně III
Výst./0544/2022/MUPL Stavební odbor
26.05.2016 03.06.2016 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - přístavba a stavební úpravy rodinného domu Prostějovičky č.p. 22 - Pojezný, Pojezná
Admin
04.06.2015 15.07.2015 Veřejná vyhláška - Magistrát Města Prostějova - oznámení o zahájení projednávání zadání regulačního plánu Plumlov - U boží muky - lokalita 13a
Admin
13.05.2015 27.05.2015 Krajský úřad Olomouckého kraje - pověření - územní souhlas - dvoukřídlá brána + oplocení (Bc. J.Čepl, Chodov)
Admin
08.09.2014 24.09.2014 Veřejná vyhláška - delegace - Kostelec na Hané-Plumlov-stavba bytového domu a stavba oplocení (Přemyslovice 99)
Admin
20.01.2014 20.01.2014 Systém stavebně technické prevence
Admin
22.02.2013 29.03.2013 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení přístavba, nástavba a stavební úpravy RD k.ú. Plumlov, Kořínek
Admin
21.02.2013 11.03.2013 Rozhodnutí o umístění stavby přípojka NN k rekreačnímu objektu k.ú. Hamry, manž. Bílí
Admin
21.02.2013 11.03.2013 Rozhodnutí o umístění stavby STL plynovodní přípojka k.ú. Mostkovice a Stichovice, Pozemky Forte, s.r.o.
Admin
19.07.2012 21.08.2012 Oznámení o zahájení ÚR+SŘ pro stavbu "garáže pro osobní automobil" Vodrážková Soběsuky
Admin
18.07.2012 21.08.2012 Oznámení o zahájení ÚR+SŘ+VK pro stavbu "rodinného domu a souvisejících staveb" Kitnerovi, Protivanov
Admin
25.06.2012 25.06.2012 Oznámení zahájení územního řízení "nástavby a přístavby objektů budov ředitelství divize Vojenské lesní správy", Žárovice č.p. 31
Admin
05.04.2012 05.04.2012 Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky "sklad zahradního nářadí s krytou terasou", Pavel Hapl, Prostějov.
Admin
18.10.2011 21.11.2011 Veřejná vyhláška - Městský úřad v Prostějově, SÚ - projednání návrhu zadání změny č.2 územního plánu Města Plumlova
Admin
22.07.2011 02.09.2011 Územní rozhodnutí a stavební povolení - sklad hutního materiálu, GREWIS-SPRINGS s.r.o.
Admin
10.06.2011 14.07.2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sklad hutního materiálu, GREWIS-SPRINGS s.r.o., Boskovická 618, 798 06 Plumlov
Admin
20.05.2011 07.06.2011 Krajský úřad Ol.kraje - vyrozumění účastníků řízení o zastavení přezkumného řízení - větrná elektrárna V112/30 MW - Rozstání
Admin
18.04.2011 04.05.2011 Usnesení Krajského úřadu Ol.kraje - zahájení přezkumného řízení k rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení-ELDACO, a.s., Brno - větrná elektrárna V112/3.0 MW Rozstání
Admin
11.04.2011 11.04.2011 Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemku "dělení pozemku Niva" p.č. 1123 v k.ú. Niva, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Admin
03.02.2011 08.03.2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Admin
27.12.2010 27.01.2011 Územní rozhodnutí - přípojka NN pro rodinný dům - Nečasovi, Drahany
Admin
01.12.2010 28.12.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vrtaná studna, Petra Kaňová, Plumlov
Admin
24.11.2010 07.12.2010 Oznámení o zahájení řízení o povolení vyjímky - mobilhaus, ochoz s terasou a pergolou -Lakomý, Prostějovičky
Admin
24.11.2010 14.12.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí - Nečasovi, Drahany
Admin
24.11.2010 18.11.2010 Územní rozhodnutí-rozhodnutí o umístění stavby-přístavba a stavební úpravy sokolovny - TJ SOKOL Protivanov
Admin
24.11.2010 11.11.2010 Územní rozhodnutí - vrtaná studna, Hamry - Kučerová, Uničov
Admin
24.11.2010 11.11.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - rozšíření (přístavba) veřejného osvětlení - Obec Vícov
Admin
24.11.2010 26.11.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - zahradní altán u stávající rekreační chaty - Josífkovi, Rozstání, Baldovec
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Územní rozhodnutí - plynovodní a vodovodní přípojka k chatě - Kotyzová, Repechy
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna - Pitáková, Rozstání
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území - změna kultury - Rindovi, Ohrozim
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - E.ON Distribuce, a.s. - stavební úpravy NN - Malé Hradisko
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu řízení - E.ON Distribuce, a.s. - kabel NN - Malé Hradisko, náves
Admin
25.10.2010 25.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - E.ON Distribuce, a.s. - rekonstrukce NN - Malé Hradisko, horní konec
Admin
05.10.2010 21.10.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - ELDACO, a.s., Brno - větrná elektrárna, Rozstání
Admin
22.09.2010 08.10.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přístavba rodinného domu - Matuška, Protivanov
Admin
15.09.2010 19.10.2010 Oznámení o zahájení řízení o povolení vyjímky - Lakomý, Prostějov - mobilhaus, ochoz s terasou a pergolou, Prostějovičky
Admin
08.09.2010 24.09.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - dvougaráž s terasou - Slepánkovi, Skoupých, Rozstání, Baldovec
Admin
03.09.2010 08.10.2010 Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu - změna kultury - Rindovi, Ohrozim
Admin
27.08.2010 01.10.2010 Zahájení územního řízení - přístavba a stavební úpravy sokolovny Protivanov, TJ SOKOL Protivanov
Admin
25.08.2010 01.10.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rozšíření veřejného osvětlení - Obec Vícov
Admin
25.08.2010 01.10.2010 Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - plynovodní a vodovodní přípojka - Kotyzová, Repechy
Admin
12.08.2010 16.09.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného jednání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - přístavba rodinného domu - Matuška, Protivanov
Admin
11.08.2010 27.08.2010 Územní rozhodnutí - vrtaná studna - Procházkovi, Protivanov
Admin
05.08.2010 07.09.2010 Zahájení územního řízení - vrtaná studna - Pitáková, Rozstání
Admin
05.08.2010 07.09.2010 Zahájení územního řízení - vrtaná studna - Kučerová - Plumlov, Hamry
Admin
03.08.2010 03.09.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - větrná elektrárna - Rozstání - ELDACO, a.s., Brno
Admin
23.07.2010 26.08.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Admin
20.07.2010 04.08.2010 Územní rozhodnutí a stavební povolení-hospodářský sklad-M.Perdoch,Žárovice
Admin
19.07.2010 03.08.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby - přípojka splaškové kanalizace pro objekt fary č.p. 18, Bezručova ul. Plumlov
Admin
01.07.2010 17.07.2010 Rozhodnutí o umístění a stavební povolení na stavbu "Repechy, TS pro penzion Kozlíková Bousín, Repechy", E.ON Distribuce, a.s.
Admin
30.06.2010 16.07.2010 Rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby "rozšíření(přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík Prostějovičky", E.ON Distribuce, a.s.
Admin
29.06.2010 03.08.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "studna Protivanov", Václav Procházka, Ludíkov a Ivana Procházková, Protivanov
Admin
23.06.2010 08.07.2010 Územní rozhodnutí - ČOV, Švestkovi, Plumlov
Admin
23.06.2010 26.07.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -kanalizační přípojka pro RD č.p. 615, ul.Balkán, Hanzlíkovi
Admin
21.06.2010 07.07.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - budova pro kogenerační jednotku,Mlékárna Otinoves
Admin
17.06.2010 04.07.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "vodovodní přípojka Niva", PROGLES s.r.o., Konecchlumí
Admin
16.06.2010 03.07.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves+ č.p.360 Malé Hradisko", Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha
Admin
16.06.2010 20.07.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - hospodářský sklad, M.Perdoch, Žárovice
Admin
15.06.2010 16.07.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, splašková kanalizace, Fara Plumlov
Admin
09.06.2010 25.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna" Protivanov, manž.Křemenských
Admin
09.06.2010 25.06.2010 Rozhodnutí o dělení pozemků Ohrozim, Ing. František Bašný, Ohrozim
Admin
07.06.2010 23.06.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "sdružená tlaková kanalizace Plumlov - Záviš Hampl
Admin
03.06.2010 19.06.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "přijímací středisko radar Skalky A+B Buková č.p.139", Řízení letového provozu ČR, Jeneč
Admin
31.05.2010 15.06.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby -"skateboardové hřiště"Plumlov, Město Plumlov
Admin
26.05.2010 10.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 102 v Rozstání - Eva Hořavová,Jaroslav Hrubý
Admin
26.05.2010 10.06.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení "Prodloužení STL plynovodu Plumlov-Balkán, Jiří Dostál
Admin
19.05.2010 18.06.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Mlékárna Otinoves
Admin
17.05.2010 18.06.2010 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČOV Švestkovi,Plumlov
Admin
17.05.2010 22.06.2010 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Repechy, TS pro penzion Kozlíková Bousín, Repechy", E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
Admin
17.05.2010 22.06.2010 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení stavby "rozšíření (přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík, Prostějovičky", E.ON Distribuce,a.s. České Budějovice
Admin
14.05.2010 15.06.2010 Oznámení o zahájení územního řízenío umístění stavby "vodovodní přípojka Niva č.p.47", PROGLES s.r.o., Konecchlumí
Admin
14.05.2010 30.05.2010 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "přeložka (přístavba)distribuční sítě VN 46 Vícov", E.ON Distribuce,a.s., České Budějovice
Admin
28.04.2010 01.06.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sdružená tlaková kanalizace Plumlov,Balkán -Záviš Hampl
Admin
27.04.2010 27.05.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - skateboardové hřiště Plumlov-Město Plumlov
Admin
23.04.2010 01.06.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků, zrušení konání ústního jednání a pozvání k ústnímu jednání v jiném termínu ve věci "dělení pozemku Ohrozim", Ing. František Bašný, Ohrozim
Admin
23.04.2010 27.05.2010 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "přijímací středisko radar Skalky A+B Buková č.p.139", Řízení letového provozu ČR, Jeneč
Admin
23.04.2010 25.05.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "přístavba a rekonstrukce rodinného domu č.p.336 v Plumlově, Břetislav Brablec"
Admin
19.04.2010 20.05.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Admin
19.04.2010 27.05.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves + č.p. 360 Malé Hradisko", Telefónica O2 Czech Republic,a.s.
Admin
19.04.2010 27.05.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "vrtaná studna Protivanov", Daniel Křemenský a Markéta Křemenská, Protivanov
Admin
15.04.2010 18.05.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "revitalizace lokality "U mlýna" Protivanov - Tomáš Zapletal, Smržice
Admin
30.03.2010 13.04.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna" na pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Plumlov - Karel Knall
Admin
25.03.2010 29.04.2010 Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků "dělení pozemku Ohrozim" p.č. 80 v k.ú. Ohrozim, Ing. František Bašný, Ohrozim
Admin
22.03.2010 08.04.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna Vícov", Ing.Ladislav Šperka, Vícov
Admin
22.03.2010 08.04.2010 Rozhodnutí povolení výjimky pro umístění stavby "sklad na nářadí,zahradní posezení u RD Vícov č.p.207", Ing.Ladislav Šperka,Vícov
Admin
22.03.2010 08.04.2010 Rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí - obchvat obce - II/150 - Vícov
Admin
16.03.2010 20.04.2010 Oznámenío spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a žádost o vydání závazného stanoviska-přeložka(přístavba) distribuční sítě VN 46 Vícov - E.ON Distribuce a.s.
Admin
15.03.2010 30.03.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - studna p.č. 479/4 - Karel Knall
Admin
09.03.2010 24.03.2010 Územní rozhodnutí a stavební povolení rodinný dům Jiří Foret a Zuzana Sekaninová, Soběsuky
Admin
16.02.2010 04.03.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "místní komunikace, chodník Ohrozim", Obec Ohrozim
Admin
12.02.2010 18.03.2010 Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby "sklad nářadí, zahradní posezení u rodinného domu Vícov č.p.207", Ing. Ladislav Šperka, Vícov
Admin
11.02.2010 26.02.2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby "studna Krumsín". Ladislav Grossmann, Plumlov
Admin
11.02.2010 24.02.2010 Územní rozhodnutí o změně využití území na pozemku p.č.1469/1 v k.ú. Plumlov - Povodí Moravy s.p.,závod Horní Morava,Olomouc
Admin
11.02.2010 24.02.2010 Územní rozhodnutí o dělení pozemku p.č. 1469/1 v k.ú. Plumlov
Admin
11.02.2010 18.03.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci "vrtaná studna Vícov", Ing. Ladislav Šperka, Vícov
Admin
10.02.2010 26.02.2010 Rozhodnutí povolení výjimky pro umístění stavby - přístřešek na dřevo u rodinného domu Vícov č.p. 99 -Jindřiška a Jaromír Třískovi, Vícov
Admin
05.02.2010 12.03.2010 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání II/150Vícov-obchvat obce Vícov - Olomoucký kraj
Admin
02.02.2010 05.03.2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba rodinného domu Soběsuky,p.č.183/55, Foret,Sekaninová
Admin
05.01.2010 11.02.2010 Oznámení-zahájení územního řízení (nové projednání) o umístění stavby: místní komunikace, chodník - Ohrozim, Obec Ohrozim
Admin